CAW De Papaver

is sedert 1/1/2014 gefusioneerd met

CAW Midden West-Vlaanderen

tot :

CAW Centraal West-Vlaanderen.

De website van het nieuwe CAW is :

www.cawcentraalwestvlaanderen.be